Záróvizsga

Az EHS szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szakon a záróvizsgáztatás a mérnökképzés hagyományainak megfelelően történik.

A tanulmányok lezárása

A szakirányú képzés lezárásaként a hallgató részére a Kar végbizonyítványt (abszolutóriumot) állít ki. Abszolutóriumot a Kar annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket teljesítette, és az előírt krediteket (összesen 120 kredit, illetve kreditbeszámítási határozat alapján elfogadott tantárgyakkal együttesen a 120 kredit) megszerezte. Az abszolutórium minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.

A végbizonyítványt megszerzett hallgató szakdolgozatot nyújthat be és záróvizsgát tehet.

A záróvizsga

A hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése után tanulmányait a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. Záróvizsga az abszolutórium megszerzését követően záróvizsga-időszakban tehető. A záróvizsgát bizottság előtt kell letenni. Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt a hallgatói jogviszonya megszűnését követően bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos követelményeknek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján.

A Záróvizsgára bocsátás feltétele

 • 120 kredit megszerzése a tantervben előírt módon (összesen 120 kredit, illetve kreditbeszámítási határozat alapján elfogadott tantárgyakkal együttesen a 120 kredit),
 • a belső konzulens által támogatott és a bíráló (külső konzulens) által elfogadott szakdolgozat.

A Záróvizsga részei

 • A szakdolgozat kidolgozásának ismertetése 8-10 perces prezentáció keretében.
 • A szakdolgozat megvédése a Záróvizsga Bizottság által feltett kérdések megválaszolásával.
 • A záróvizsga témakörökből (E, H, S) tett szóbeli vizsga.

Záróvizsga tárgyak kreditbeszámítás nélkül:

I. Környezetvédelem (E):

 • Környezeti elemek és azok védelme,
 • Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok

II. Környezet- és munkaegészségügy (H):

 • Környezetegészségtan és-epidemiológia,
 • Munkaegészségtan

III. Munka- és tűzvédelem (S):

 • Munkavédelem,
 • Tűzvédelem

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése:

A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre (E, H, S) kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz:

ZV= [(E+H+S)/3 + SZ]/2

Záróvizsga tárgyak kreditbeszámítás esetén

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése kreditbeszámítás esetében EHS szakember képzésen:

A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz:

 • Környezettudományi egyetemi képzésen szerzett végzettség esetén:

ZV= [(H+S)/2 + SZ]/2

 • Munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség esetén:

ZV= [(E+H)/2 + SZ]/2

 • Okleveles népegészségügyi felügyelő, Közegészségügyi-járványügyi felügyelő f. szakon szerzett végzettség, Környezet-egészségügyi szakember vagy Népegészségügyi MSc szak környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializációján szerzett végzettség esetén:

ZV= [(E+S)/2 + SZ]/2
 

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése kreditbeszámítás esetében EHS szakmérnök képzésen:

A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz:

 • Környezetmérnöki alapszakon szerzett végzettség vagy műszaki környezeti szakmérnök végzettség esetén:
   

ZV= [(H+S)/2 + SZ]/2

 • Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség esetén:

ZV= [(E+H)/2 + SZ]/2

Letölthető dokumentumok a záróvizsgához kapcsolódóan:

Frissítés dátuma: 2021.07.16.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.