Szakmai gyakorlat - Tájékoztató

Tisztelt Hallgatók!

 

  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezésének értelmében az Egyetem és a Gazdálkodó szervezet a felsőoktatási intézmény hallgatói számára gyakorlati képzést szervez.
  • A szakmai gyakorlat teljesítéséhez a hallgató választhat gyakorlati helyet a saját jövőbeli elképzeléseinek megfelelően cégek megkeresésével, de a Tanszék is gyűjt össze lehetséges helyeket és témákat hivatalos levelezés keretében. A gyakorlati hely lehet bármilyen cég, vállalat, önkormányzat, állami vagy magánvállalkozó.
  • A gyakorlati hely választásának kritériuma, hogy az adott helyen környezetvédelmi jellegű tevékenységet is folytassanak.
  • A harmadéves BSc szakos (6 hét gyakorlati időtartam) és az MSc szakos (4 hét gyakorlati időtartam) hallgatóknak egyaránt, olyan gyakorlati helyet kell választani, ahol a szakdolgozatuk/diplomatervük elkészítéséhez is adottak a feltételek. A cégnek biztosítania kell egy külső konzulenst, aki a gyakorlati helyen segíti a hallgató munkáját és dolgozatának elkészítését. A konzulenssel közösen választaniuk kell egy szakdolgozat/diplomaterv címet is. Fontos, hogy a külső konzulens segítőkész legyen, hiszen az ő általa adott érdemjegy nagyon fontos része lesz a záróvizsga eredménynek! Olyan témát válasszanak, amelynek kidolgozásához megvannak a feltételek, adatok, lehetőségek a cégnél.
  • Vegyék figyelembe, hogy a cégek nem kötelesek fizetést adni, szállást és étkezést biztosítani, de munkájuk hasznosságától függően jutalmat, vagy külön megállapodás esetén munkabért fizethetnek. A gyakorlatot a nyári szünidőben kell teljesíteniük, 2022. július 15. és augusztus 31. között!
  • A cég illetékesével való megegyezés után első teendőjük, hogy a Környezetmérnöki Tanszék honlapján megtalálható, letölthető dokumentumok közül a „Fogadónyilatkozat” című formanyomtatványt a választott céggel kitöltetik és érvényesíttetik (aláírás, pecsét), majd tanszékünkre eljuttatják a nyári gyakorlat szervezésével megbízott személynek (Fórián Sándor).

A 6 hét gyakorlati időtartamot teljesítő hallgatók kötelezettsége továbbá, hogy érdeklődjék meg a választott cégnél, hogy kötöttek-e már az idei évben az egyetemmel Együttműködési megállapodást*, esetleg korábbi években határozatlan időre szóló Együttműködési megállapodást. Amennyiben nincs ilyen érvényben lévő megállapodás, a tanszéki honlapon elérhető formanyomtatvány letöltésével kezdeményezni kell a cégnél a megállapodás megkötését, melyet 4 példányban kell a céggel kitöltetni és aláíratni, majd eljuttatni a 312. tanszéki irodába Halászné Ercsei Andrea tanszéki ügyvivő-szakértőhöz minél hamarabb, de még a szorgalmi időszak vége előtt.

*Az első bekezdésben foglalt törvények értelmében a Debreceni Egyetem hallgatói kizárólag olyan gazdálkodó szervezeteknél vehetnek részt 6 hetes szakmai gyakorlaton, amelyekkel Együttműködési megállapodással rendelkeznek.

  • Amennyiben a nyári gyakorlat idejére kollégiumi elhelyezést igényelnek, akkor jelezzék ezt a kollégium vezetőjének.
  • A nyári gyakorlatról készült beszámolót, a teljesítést igazoló dokumentummal együtt 2022. szeptember 5-ig kell a tanszéken leadni, vagy a nyár folyamán postázni (postázási cím: 4028 DE MK Környezetmérnöki Tanszék, Debrecen, Ótemető u. 2-4.). A nyári gyakorlat tényleges letöltését igazoló dokumentum a tanszéki honlapon szintén megtalálható Igazolás a teljesítésről, a hallgató teljesítményértékelésével kiegészítvecímszó alatt.

Az igazolás a dolgozat részét kell, hogy képezze, annak elejére –hivatalos pecséttel és aláírásokkal ellátva- kell befűzni. (A beszámoló elkészítéséhez szükséges szempontokat a „Beszámolóval szemben támasztott követelmények”–ben foglaltuk össze.)

  • Ezután kaphatja meg a hallgató az aláírását a februárban felvett gyakorlati kurzusokra.

 

 

 

Környezetmérnöki Tanszék

 

Frissítés dátuma: 2022.04.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.