A jogosultságok kérdésköre

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52. § (3) bekezdés értelmében a szakirányú továbbképzésben kiállított oklevél csakis a jogszabályban meghatározottak szerint jogosít munkakör betöltésére, tevékenység folytatására.

A kialakított EHS szakirányú továbbképzés jellemzői a Képzési és Kimeneti Követelményekben (KKK) megfogalmazott adatok alapján az alábbiak:

A végzettségi szint besorolása:

  • ISCED 1997 szerint: 5A
  • ISCED 2011 szerint: 6
  • az európai keretrendszer szerint: 6
  • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

  • ISCED 1997 szerint: 851
  • ISCED-F 2013 szerint: 0712

Képzési és Kimeneti Követelmények: (KKK)


Szaktevékenység végzésére vonatkozó jogosultságok részletei:

1. Környezetvédelmi területre vonatkozó jogosultságok:

Az EHS szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevél megfeleltethető a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletnek (a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről) mely 2. §-a alapján a környezetvédelmi megbízott képesítési feltétele: környezetmérnöki képesítés; vagy "felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és felsőfokú környezetvédelmi képesítés; vagy "felsőfokú természettudományi vagy műszaki végzettség és 3 év környezetvédelem területén szerzett gyakorlat".

Az EHS szakirányú továbbképzésen (és pl. a környezetvédelmi BSc szakon szerzett oklevél is) ISCED 1997 szerint 851 kategóriának megfelelő besorolású. Azaz az EHS szakirányú oklevél ugyanarra jogosít, mint pl. a környezetmérnöki BSc oklevél.

A Magyar Mérnöki Kamara KVT által környezetvédelmi szakértői tevékenység igénylésekor a 297/2009 (XII.21.) Kormányrendeletet veszik alapul. 2009-ben még nem volt EHS szakirányú továbbképzés Magyarországon, azaz a jogszabály vonatkozó mellékletében nem szerepel az EHS szakember/szakmérnök képzés, mint felsorolt műszaki szakképzettség, így, ha valaki szakértő engedélyt akar kiváltani, a Kamara egyéni elbírálási metódus szerint jár el. A szakértői jogosultság megszerzéséhez 5 év gyakorlati időt is kell igazolni, ugyanúgy, mint más hasonló okleveleknél.

Ha a jelölt pl. nem szakértői tevékenységet akar végezni, hanem egy gazdálkodó szervezetnél környezetvédelmi feladatokat ellátni, a HR részére az EHS szakirányú továbbképzés Képzési és Kimeneti Követelményeit (KKK) kell tájékoztatásképpen bemutatni!


2. Munkavédelmi területre vonatkozó jogosultságok:

Az „5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról” (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) rendelkezik a munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyek KÖTELEZŐ foglalkoztatásáról.

A végrehajtási rendelet 4. §-a alapján: „A 2. számú mellékletben meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató a mellékletben megállapított munkavállalói létszámhoz és képesítési feltételekhez igazodóan köteles a tevékenységhez elegendő létszámot és időt biztosítva, de legalább az előírt időtartamokra munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező elegendő, de legalább az előírt létszámú szakembert foglalkoztatni”.

A végrehajtási rendelet tehát két tényezőhöz köti a munkavédelmi szakember foglalkozását: a cégmérethez és a tevékenység veszélyességéhez, amely e rendelet 2. számú mellékletében kerül részletezésre.

Veszélyességi osztály Munkavállalói létszám/munkavédelmi szakképesítésű személy alkalmazásának előírt heti óraszáma
 

a

b

c

d

e

1-9 fő

10-49 fő

50-500

501-1000

>1000 fő

I.

4 óra

15 óra

30 óra

40 óra*

40 óra*(1)

II.

1 óra

5 óra

10 óra

40 óra

40 óra*(2)

III.

1 óra

5 óra

5 óra

20 óra

40 óra*

*Felsőfokú munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása szükséges; (1): egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 400 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel; (2): egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

Az EHS képzés képzési és kimeneti követelményei alapján az oklevelet szerzők teljeskörűen képesek ellátni a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére vonatkozó feladatokat, az oklevél felsőfokú munkavédelmi szakképesítéshez kötött munkakörök betöltésére, illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátására jogosít.


3. Tűzvédelmi területre vonatkozó jogosultságok:

Tűzvédelmi területen a középszintű szaktevékenység végzésére vonatkozó szakmai anyagokat oktatjuk, a képzés, mivel új, még nem szerepel a kapcsolódó BM rendeletben (9/2015. (III.25) BM rendelet 5. melléklet), ennek elfogadtatása miniszteri támogatás alapján jelenleg folyamatban van.

A 9/2015. (III. 25.) BM RENDELET: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről rendelkezik. 6. § „A gazdálkodó szervezeteknél - amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik - a katasztrófavédelem szakágazatban az iparbiztonsági és polgári védelmi szakterületen foglalkoztatottak képesítési követelményének teljesítése szempontjából elismert szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1. melléklet 3. pontja és a 4. melléklet tartalmazza”.

Frissítés dátuma: 2021.07.16.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.