Bemutatkozó anyagok

EHS szakember/szakmérnök szakirányú továbbképzési szakok

(Environment, Health and Safety Specialist /Engineer, magyarul: Környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakember/szakmérnök)

Képzési forma, tagozat

  • Levelező tagozat

Képzési idő

  • 4 félév
  • vagy kreditbeszámítással 2 félév

Az EHS szakember/szakmérnök továbbképzési szak sajátosságai a Debreceni Egyetemen:

Félévenként 5 alkalommal, 2 napon (péntek-szombat) történik az oktatás. A 4 féléves összes óraszám 3600 óra, melyből 360 óra intézményi, 3240 óra pedig egyéni felkészülést jelent. A tantervi háló alapján a hallgatók összesen - a teljes kurzusra vetítve - 120 óra gyakorlati és 240 óra elméleti oktatásban, azaz összesen 360 óra képzésben részesülnek (ebbe beletartozik a szakdolgozat készítésre, illetve konzultálásra szánt 30 óra is). Az egy hétvégére jutó tanórák száma 18.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték az alábbiak:

  • Alapismeretek: 35 kredit

Az EHS tanulmányokhoz szükséges Környezeti elemek és azok védelme, Környezetegészségtan és -epidemiológia, Munkaegészségtan, Munkavédelem, Tűzvédelem és EHS kommunikáció témakörökbe tartozó ismeretek.

  •  Szakmai törzsanyag: 30 kredit

Speciális, az adott területre vonatkozó EHS ismeretek, elsősorban az EHS jogi háttere, Környezetvédelmi mérések, Toxikológia és ökotoxikológia, Megújuló erőforrások, Munkabiztonság, Tűzvédelem témakörökbe tartozó ismeretek.

  • Speciális szakmai ismeretek: 45 kredit

EHS jogi háttere, Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok, Hulladékgazdálkodás, Integrált irányítási ismeretek, Környezetirányítás, Munkaegészségtan, Kockázatbecslés, Kémiai- és iparbiztonság témakörébe tartozó ismeretek.

Összességében a hallgatóknak a szakdolgozat nélkül 110 kreditet kell megszerezniük. A szakdolgozat kreditértéke: 10. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

A kontaktórák típusai:

Frissítés dátuma: 2021.07.16.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.